09 lipca, 2020


Woda siarczkowa przeciw wirusom

„Siarkowodór hamuje replikację wirusów i uwalnianie cząstek wirusa”.


Urokliwa, bezpieczna, spokojna, uzdrowiskowa. Do tej pory bez potwierdzonego przypadku Covid 19, za to od lat z dostępem do najsilniejszej wody siarczkowej na świecie. Gmina Solec-Zdrój i jej przeciwwirusowy potencjał terapeutyczny.

ŚWIATOWA NAUKA DLA MALINOWYCH HOTELI


Infekcjom wirusowym towarzyszą zaburzenia fizjologiczne organizmu,  między innymi zmiana homeostazy oksydacyjno-redukcyjnej, zapalenie, zaburzenia  metabolizmu. Na podstawie szeregu badań i obserwacji laboratoryjnych szczególnie interesujące jest spostrzeżenie, że wykazano, że wiele wirusów niekorzystnie wpływa na biogenezę wewnątrzustrojową H2S.

Przeciwwirusowe i przeciwzapalne działanie H2S podkreśla jego potencjał jako cząsteczki terapeutycznej.

Wyniki badań wskazują, że H2S ma potencjalne działanie przeciwwirusowe i przeciwzapalne, co oznacza nowe podejście farmakologiczne do łagodzenia choroby płuc wywołanej wirusem.

H2S hamuje replikację wirusów i łączenie lub uwalnianie cząstek wirusa.

H2S staje się ważną potencjalną opcją terapeutyczną w przypadku przewlekłych chorób zapalnych dróg oddechowych. Osiągnięto znaczny postęp w badaniu podstawowych mechanizmów generacji komórkowej H2S i potencjalnej roli H2S w modelach chorób płuc in vivo. Jednak mechanizmy, za pomocą których H2S moduluje sygnalizację komórkową indukowaną przez wirusy i określające udział enzymu generującego H2S (CSE) w komórkowej aktywności przeciwwirusowej i przeciwzapalnej, pozostają do wyjaśnienia. Pomimo tych wszystkich obserwacji brakuje wiedzy na temat molekularnego mechanizmu tych efektów, który mógłby stanowić wiążącą linię badań dotyczące roli H2S w fizjologii i patogenezie tych czynników zakaźnych.

Przyszłe badania powinny koncentrować się na dalszym wyjaśnianiu podstawowej biologii H2S w układzie oddechowym i jej związku z patofizjologią chorób płuc. Z terapeutycznego punktu widzenia istnieje potrzeba dalszego rozwoju bezpiecznego dawkowania H2S  o kontrolowanym uwalnianiu i lepszej rozpuszczalności w wodzie, a także skutecznych metod ekspozycji. Stosowaną powszechnie w Polsce formą leczniczego wykorzystania siarkowodorem są jedynie kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe, w których siarkowodór dyfunduje do organizmu bezpośrednio przez skórę. Przenikliwość skóry dla siarkowodoru dzięki swojej lipofilności jest stukrotnie większa niż dla tlenu. Podczas kąpieli siarkowodór dostaje się do organizmu za sprawą dyfuzji w drodze transportu biernego zgodnie z gradientem stężeń i transportu czynnego.

1632128185
Dr n. med. Marek Grabski
spec. chorób wewnętrznych, rehabilitacji medycznej, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej

  >> Dowiedz się więcej i przeczytaj cały artykuł <<

Zarezerwuj bezpieczny i spokojny pobyt i ciesz się odpornością i zdrowiem.
www.malinowehotele.pl1632128185
 

Komentarze

    Brak komentarzy do tego wpisu.
     

    Następny / poprzedni artykuł

       «« Wakacje w Polsce z dala od tłu(...)
    Dźwięk, światło i wibracje w B(...) »»