Certyfikat i jakość usług SPA

Dwa lata temu na polski rynek wszedł system certyfikacji obiektów SPA. O rozmowę o niuansach i zaletach certyfikacji „SPA Info” poprosiło dr Rafała Roubę - pracownika Instytutu Turystyki Uniwersytetu Łódzkiego. Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi, jakich udzielił na nie ekspert.

Dlaczego warto się certyfikować?

- Badania nad systemami certyfikacji w turystyce i hotelarstwie bezsprzecznie wykazały, że firmy posiadające certyfikowany system świadczenia usług są zdecydowanie bardziej konkurencyjne, lepiej postrzegane i efektywniejsze ekonomicznie od innych przedsiębiorstw w branży.

Jak rynek ocenił wprowadzony 2 lata temu program certyfikacji obiektów SPA?

- Rynek do propozycji niezależnej oceny jakości usług SPA podszedł bardzo pozytywnie, da się zauważyć zapotrzebowanie na uporządkowanie tej sfery usług rekreacyjnych, ponieważ dynamiczny rozwój branży w ostatnich latach pokazał że dróg myślenia o usługach SPA jest wiele. I nie zawsze są one zbieżne w przypadku klientów i obiektów.

Czy polskie hotele czują potrzebę potwierdzania jakości świadczonych w SPA usług certyfikatem?

- Hotele odczuwają tę potrzebę w coraz większym stopniu, ponieważ certyfikatów wymagają coraz bardziej świadomi klienci potrzebując drogowskazów i podpowiedzi, w których z setek obiektów walczących o ich konsumencką uwagę, warto wydać swoje pieniądze jak i poświecić czas, w końcu, coraz cenniejszy.

Czy wysoka ocena kategoryzacyjna – cztery lub pięć gwiazdek zwalnia z konieczności certyfikacji?

- To pytanie pada często, trzeba wiedzieć, że wysoka ocena kategoryzacyjna nie ma nic wspólnego z jakością usług SPA. W trakcie procedury kategoryzacyjnej sprawdzane jest tylko i wyłącznie wyposażenie oraz podstawowa paleta usług świadczonych w obiekcie hotelarskim. Rozporządzenie ministerialne na podstawie którego przeprowadzana jest kategoryzacja hoteli zaledwie w jednym punkcie zauważa konieczność występowania w hotelach usług rekreacyjnych. Tak więc fakt wysokiej oceny w procesie kategoryzacji wręcz wskazuje na konieczność dodatkowej certyfikacji SPA w obiekcie, aby mieć pewność, że nie zaniża ono ogólnego poziomu świadczonych usług.

Jakie są najważniejsze korzyści z certyfikacji?

- Uzyskanie Certyfikatu SPA & WELLNESS daje certyfikowanemu obiektowi poważne narzędzie marketingowe i zapewnia rozliczne korzyści. Jedną z najważniejszych jest wzrost prestiżu w oczach klientów i wzrost zaufania do marki obiektu. Uzyskany Certyfikat stanowi także istotną zachętę do rozwoju i doskonalenia funkcjonowania obiektu. Niezwykle ważnym wynikiem audytu certyfikacyjnego jest wskazanie metod lepszego ukierunkowania obiektu i świadczonych w nim usług na spełnianie oczekiwań klienta, a przez to poprawę percepcji jakości usług. Dzięki bezstronnemu spojrzeniu grona eksperckiego pracownicy i managerowie obiektu mają szansę na udoskonalenie i lepsze rozumienie procesu świadczenia usług. Całość procesu certyfikacji pozwala podnieść efektywność świadczonych usług jak również jest bodźcem do ciągłego wprowadzania nowych i udoskonalania posiadanych technologii.

Jak uzyskać Certyfikat SPA & WELLNESS?

Certyfikacja SPA QUALITY STANDARD realizowana przez konsorcjum firm Germanischer Lloyd oraz Comforrtum podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap jest wstępem do dalszego procesu certyfikacji. Selekcja wstępna ma na celu ustanowienie minimalnych wymagań powodujących wykluczenie z dalszego postępowania obiektów używających nazwy SPA na wyrost. Selekcja wstępna wymaga spełnienia wymagań minimalnych - elementów uznanych przez grupę niezależnych ekspertów branży SPA i hotelarskiej za kluczowe dla idei SPA oraz wynikających bezpośrednio z jej definicji.

W wypadku spełnienia przez obiekt wymagań obiektowi może zostać przyznany SPA QUALITY STANDARD na poziomie VERIFIED. Dalsze postępowanie certyfikacyjne ma na celu przyznanie jednego z trzech, wyższych poziomów SPA QUALITY STANDARD – COMFORT, PRESTIGE lub LUXURY, które potwierdzone są przez audyt typu mystery client.

Audyt odbywa się wielopłaszczyznowo w oparciu o zestaw celowo opracowanych wskaźników. Zespół weryfikacyjny wydaje opinie na temat warunków zastanych w obiekcie, a także przekazuje zarządowi obiektu sugestie poprawy ewentualnych niedociągnięć wychwyconych podczas audytu. Certyfikat jest przyznawany na okres 3 lat – w przypadku zgłoszenia (np. przez gości) i potwierdzenia rażących zaniedbań i uchybień certyfikat może zostać anulowany.

Więcej na temat: www.spa-certyfikat.pl
Inne artykuły w tej samej kategorii: